• კომერციული გარანტია ფიზიკური პირებისთვის

პატივცემულო მომხმარებელო! კომპანია „მეგასმარტი“ (ს/კ N427741205) მადლობას გიხდით
თქვენ მიერ გაკეთებული არჩევანისთვის.
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, დავაკმაყოფილოთ მომხმარებლის მოთხოვნები და
შემოგთავაზოთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უახლესი ტექნოლოგიები.
კომპანია „მეგასმარტში“-ში ფიზიკური პირის მიერ შეძენილ საქონელზე ვრცელდება 2 წლიანი
კანონისმიერი გარანტია, რომლის გასვლის შემდგომ კომპანიის ასორტიმენტში მყოფი ზოგიერთი
ელ. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ზოგიერთ მოდელებზე, ან მათ გარკვეულ საკვანძო ნაწილებზე,
ვრცელდება ასევე ეს კომერციული გარანტია, რომელთა ვადები და პირობები მითითებულია ელ.
საყოფაცხოვრებო საქონლის მწარმოებლის საგარანტიო პირობებსა და ელ. საქონლის საგარანტიო
ტალონებში.

ზემოხსენებული კომერციული გარანტია მოიცავს ქარხნულ წუნს.
! მოცემული გარანტია არ ვრცელდება იურიდიული/მეწარმე პირის და სახელმწიფო
ორგანიზაციის მიერ შეძენილ საქონელზე.
სხვა პირობები:


• არასამეწარმეო საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სამეწარმეო დანიშნულებით
გამოყენების შემთხვევაში, პროდუქტის კომერციული საგარანტიო ვადა განისაზღვრება 2
(ორი) თვით.
კომერციული საგარანტიო პირობები:
კომერციული საგარანტიო მომსახურება ფარავს ოფიციალური ბრენდის მიერ დადგენილ
პირობებს, რომელიც მითითებულია კომპანიის საგარანტიო ტალონებსა და მწარმოებლის
საგარანტიო პირობებში;
კომერციული საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს ნივთის უფასო შეკეთებას, ან შეცვლას
კომერციულ საგარანტიო პერიოდში. კომერციული საგარანტიო მომსახურება ხორციელდება
ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში, კომერციული საგარანტიო ტალონში მითითებულ
მისამართებზე;
სერვის ცენტრში კომერციული საგარანტიო მომსახურების მისაღებად უნდა წარადგინოთ
კომერციული საგარანტიო ტალონი, გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად და
მწარმოებლის კომერციული საგარანტიო ტალონი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
მწარმოებლის კომერციული საგარანტიო ტალონი(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უპირატესია;
კომერციულ საგარანტიო ტალონში აუცილებლად უნდა იყოს აღნიშნული ნივთის დასახელება,
სერიული/იმეი კოდი, მყიდველის ვინაობა, შეძენის თარიღი, გამყიდველი კომპანიის ბეჭედი.
წინააღმდეგ შემთხვევაში პროდუქტს კომერციული საგარანტიო მომსახურება არ შეეხება;
კომერციული გარანტიის მოქმედების შემთხვევაში გაბარიტული ტექნიკის ტრანპორტირება
სერვის ცენტრამდე და პირიქით მომხმარებლისთვის უფასოა შემდეგ ტექნიკაზე: * მაცივარი,
გაზქურა, სარეცხი მანქანა, ჭურჭლის სარეცხიმანქანა, გამათბობელი, კონდიციონერი, ჩასაშენებელი
ზედაპირი, ღუმელი (არა მიკროტალღური), გამწოვი, ტელევიზორი 43“-დან. გაბარიტული
ტექნიკის: * მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა, გამათბობელი,
კონდიციონერი, ჩასაშენებელი ზედაპირი, ღუმელი (არა მიკროტალღური), გამწოვი, ტელევიზორი
43“-დან, მომხმარებელმა გამოძახების გასაფორმებლად და ინსტრუქციების მისაღებად უნდა
დარეკოს ტექნიკის ბრენდის ავორიზებული სერვის ცენტრში. კომერციული გარანტიის მოქმედების
შემთხვევაში, სხვა ნებისმიერი ტექნიკის ტრანსპორტირება სერვის ცენტრამდე და პირიქით
ხორციელდება მომხმარებლის ხარჯებით.
მისამართზე სერვის ცენტრის ცრუ გამოძახება არის ფასიანი და ანაზღაურდება მომხმარებლის
მიერ. შემდეგი ტარიფით 20 ლარის ოდენობით ყოველ ცრუ გამოძახებაზე.
სერვის ცენტრი ვალდებულია, შეაკეთოს დაზიანებული ტექნიკა კომერციულ საგარანტიო
ტალონში მითითებული პირობების შესაბამისად, სერვის-ცენტრში მიღების მომენტიდან 15
კალენდარული დღის განმავლობაში, მაგრამ, იმ შემთხვევაში, თუ ტექნიკაში შესაცვლელი იქნება
ისეთი სათადარიგო ნაწილი, რომელიც არ იქნება ადგილზე და გამოსაწერია საზღვარგარეთიდან,
მაშინ ეს ვადა გაგრძელდება 30 სამუშაო დღემდე (არ შედის შაბათ-კვირა და ოფიციალური
დასვენების დღეები).
იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია ნივთის შეკეთება ან ნივთი აღნიშნულ ვადაში ვერ შეკეთდა,
მოხდება ნივთის შეცვლა ახალი იდენტური მოდელის პროდუქტით, ან ასეთის არარსებობის
შემთხვევაში, მომხმარებელთან შეთანხმებით ჩანაცვლდება იდენტური სპეციფიკაციის სხვა
მოდელით ან შეწყდება ხელშეკრულება და დაბრუნდება გადახდილი ღირებულება,
კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
იცვლება მხოლოდ დეფექტური ნივთი და არა სრული კომპლექტაცია (აქსესუარები და სახარჯი
მასალები, შეფუთვა, ყუთი).
მომერციული განარნტიისნივთის შეცვლა არ მოხდება შემდეგ შემთხვევებში:
1. ნივთი ჰიგიენური ხასიათისაა(მაგ: ყურსასმენი წვერსაპარსი და სხვ);
2. ნივთი დამონტაჟებულია(მაგ: ჩაშენებული ავეჯში, მიმაგრებული კედელზე და
სხვ).
კომერციული საგარანტიო მომსახურება არ ვრცელდება ან უქმდება შემდეგ შემთხვევებში:
• გასულია კომერციული საგარანტიო ვადა;
• კომერციული საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი ;
• არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის კომერციული საგარანტიო
ტალონი(არსებობის შემთხვევაში);
• კომერციულ საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან
გადაკეთებულია;
• კომერციულ საგარანტიო ტალონში და მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან
ამძვრალია სერ/ნომერი, იმეი კოდი;
• მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დაზიანება/დეფექტი;
• მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო
მიზნ(ებ)ით, არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულებისათვის;
• დაზიანებულია ან ამძვრალია მწარმოებლის პლომბი ან ლუქი;
• დარღვეულია მწარმოებლის მიერ მოწყობილობაზე თანდართული შენახვისა და
მოხმარების წესი;
• დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ;
• დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით(ძაბვის ცვლილება მეტია ან
ნაკლებია 220-230 ვოლტზე),მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი
ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების / პირობების
დარღვევით, არაკომპეტენტური პირის მიერ ჩატარებული არაკვალიფიკაციური
სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად.
• კომერციული გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ
უზრუნველყოფაზე,სისტემური ბლოკის კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე, ხუთ
ჩამქრალ პიქსელამდე, მეხსიერების ბარათზე, სადენებზე, გადამყვანებზე ,სამუხტ
მოწყობილობასა და სხვა აქსესუარებზე.
• კომპანია არ აგებს პასუხს სმარტფონების დარუთულ სისტემასა და
არალიცენზირებული პროგრამების გამოყენებისას, ტექნიკის არასტაბილურ მუშაობაზე.
• კომერციული გარანტია არ ვრცელდება ამა თუ იმ ნივთის სახარჯ მასალაზე.
• ტექნიკაზე, რომელზეც სამონტაჟო ან საგარანტიო სამუშაოები არ არის
შესრულებული უფლებამოსილი სერვის ცენტრის სპეციალისტის მიერ.
სპეციფიკაციაში მითითებული დაზიანების საწინააღმდეგო ფუნქცია ამცირებს, მაგრამ არ
გამორიცხავს ამ დაზიანების მიღების ალბათობას. მომხმარებელი ვალდებულია დაიცვას შეძენილი
ნივთი მექანიკური, თერმული და ჰიდრო დაზიანებისგან.
!. გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ ექსპლუატაციის წესებს გაეცნოთ მწარმოებლის
ვებ.გვერდზე, ან პროდუქციის თანდართულ დოკუმენტაციაში.

გთხოვთ კომერციული გარანტიის მომსახურების მისაღებად დაუკავშირდეთ ელ.
საყოფაცხოვრებო საქონლის ავორიზებულ სერვის ცენტრებს, რომელთა მონაცემები
და რეკვიზიტები მითითებულია კომერციულ საგარანტიო ტალონსა და/ან
პროდუქციის თანდართულ დოკუმენტაციაში, აღნიშნული ინფორმაცია შეგიძლიათ
მიიღოთ კომპანიის ვებ.გვერდის: www.megasmart.ge და ცხელი ხაზის:
0322321212 მეშვეობით.

ამასთან დამატებით წარმოგიდენთ პოპულარული ბრენდების სერვის ცენტრების
მისამართებს მწამოებლების კომერციული გარანტიის პირობებს:

Samsung-ის ბრენდის შემთხვევაში მომხმარებელი ნებისმიერ დროს უნდა დაუკავშირდეს
სამსუნგის ცხელ ხაზსს – 08 00 555 555 
Samsung-ის ბრენდის შემთხვევაში მომხმარებელი ნებისმიერ დროს უნდა დაუკავშირდეს
სამსუნგის ცხელ ხაზსს – 08 00 555 555

Apple-ის იფიციალური სერვისი მისამართი:
აისაფორთი, თბილისი, ს.ცინცაძის ქ#12 (+995) 32 230 10 01
სამუშაო საათები: ორშ-პარ: 10:00-19:00, შაბ: 10:00-15:00
კვირა: დასვენების დღე

 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare